Integritetspolicy / GDPR

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Matts Mattor i Borlänge AB samlar in, använder, lämnar
ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Matts Mattor tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och
övrig kontakt med Matts Mattor, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av
personuppgifter som görs inom ramen för innehav av Matts Mattor konto.

Läs Inegritetspolicyn i sin helhet här:

Integritetspolicy / GDPR